Witamy na stronie PRACOWNI MOSTOWEJ Katedry Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej!

Katedra Mostów i KoleiGrupowe
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 41 (27*)
budynek H-3, PWr, 50-370 Wrocław
email: zaklad.mostow@pwr.edu.pl
www: http://zm.pwr.wroc.pl, http://zits.pwr.wroc.pl/
tel.:   +48 71 320 35 45 – sekretariat
* – adres do korespondencji

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Jan Bień
pokój: 2.20, budynek: H-3
email: jan.bien@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 23 56 – bud. H-3
+48 602 345 089 – mobile

Pracownia Kolejowa Katedry Mostów i Kolei kliknij tutaj